سودابه اشرفی

سودابه اشرفی

سودابه اشرفی، داستان‌نویس و مترجم، مقیم امریکا. آثار: مجموعه داستان "فردا می‌بینمت" ۱۹۹۹ لس‌آنجلس، رمان "ماهی‌ها در شب می‌خوابند" ۲۰۰۴ نشر مروارید تهران، "سیب‌های کابل شیرین است" داستان‌ها و اشعار کودکان افغانستانی مقیم ایران، ترجمه‌ از فارسی به انگلیسی، ۲۰۰۸ نشر افکار تهران، سفرنامه "کوبا جزیره‌ی بی‌تاب" ۲۰۲۲ نشر باران سوئد، ترجمه‌ی "تراشه‌های کوبا" هفت داستان از نویسندگان کوبا، ۲۰۲۳ نشر بارو تهران. جوائز: جایزه‌ی صادق هدایت برای بهترین داستان کوتاه؛ جایزه‌ی بنیاد گلشیری برای بهترین رمان سال؛ جایزه‌ی مهرگان ادب برای بهترین رمان سال؛ جایزه‌ی بنیاد گلشیری برای بهترین داستان کوتاه سال. آثار مجوز نگرفته‌ی او در مجله‌‌های چاپ ایران و در وب‌سایت‌های مختلف منتشر شده است.

مطلب بارو

سانتا و آندرس

فیلم فقط سه روز نیاز دارد تا دگردیسی یک انقلاب را به نمایش بگذارد. فقط سه روز تا دوستی‌ای عمیق را میان کسی که مأمور و جاسوس انقلاب است و نویسنده‌ای که تمامی آزادی و حقوق انسانی او را انقلاب غصب کرده ا...

آرژانتین ۱۹۸۵ و دادخواهی

آرژانتین ۱۹۸۵ بنیان دادخواهی و حذف چشم در برابر چشم   دیگر هرگز! آرژانتین ۱۹۸۵ فیلمی خوش‌ساخت به کارگردانی سانتیاگو

کوبا جزیرهٔ بی‌تاب

 از کتاب کوبا جزیرهٔ بی‌تاب داستان سه سفر به کوبا، نشر باران، ۱۴۰۰ از نخستین سفر   “زمانی طولانی در

همسفران انقلاب

همسفران انقلاب   [Fellow Travelers of the Revolution]   اصطلاحِ «همسفران» با دو مفهوم به هم تنیدهٔ سفر ذهنی و

کتاب بارو

کتاب تراشه‌های کوبا

کتاب تراشه‌های کوبا

کتاب تراشه‌های کوبا کوبا را بیش از آنکه شناخته باشیم، شنیده‌ایم. شاید کمتر کشوری در سدهٔ بیستم بتوان یافت که

باروی داستان

کنار غروب

سودابه اشرفی، داستان‌نویس و مترجم، مقیم امریکا. آثار: مجموعه داستان "فردا می‌بینمت" ۱۹۹۹ لس‌آنجلس، رمان "ماهی‌ها در شب می‌خوابند" ۲۰۰۴ نشر مروارید تهران، "سیب‌های کابل شیرین است" داستان‌ها و اشعار کود...

کلمات را شما جستجو کنید، متن ها را ما پیدا میکنیم.