کتاب

اذن دخول
منظومۀ اذل دخول را، جدای از الحاقیۀ آخر کتاب، ده زیارت‌نامه شکل می‌دهد؛ نه از آن دست که برای مکان‌های مقدس می‌نویسند، بلکه زیارت‌نامه‌هایی که از دیدار مکان‌های نفرینی ‌ــ یا دست‌کم، بنابر آنچه من تجربه کرده‌ام، از دیدار فضاهای نامقدس‌ــ شکل بگیرد. در شعر فارسی ادراک شاعر همواره انباشته از تصاویر قدسی و ادبی است؛ برای ویران کردنِ این پهنه، چاره‌ای نداشتم جز به خدمت گرفتن امکانات خودِ آن. افسون‌زایی از مکان با افسونی دیگر؛ این‌بار بدون منبع و به نحوی واژگونه: دعایی عمودی، از پایین به پایین‌تر؛ رو در رو.
بارو به‌زودی منتشر می‌کند

کتاب دنیل

سال بلو کتاب ماجراهای اوگی مارچ را با جمله‌ای آغاز می‌کند که بعدها تبدیل می‌شود به یکی از نقل‌شده‌ترین جملات آغازین در ادبیات آمریکا. داستان این‌طور آغاز می‌شود: «من یک آمریکایی هستم...». این جمله، که در ۱۹۵۳ نوشته شد، گویی تجسم وجد و شعف نسلی جدید است، نسلی سرشار از جوش و خروش آمریکای پس از جنگ و لبریز از امکان‌های جدید، نسلی که می‌خواهد قرن بیستم را از آن خود کند. کتاب دنیل، که قریب به دو دهه بعد در ۱۹۷۱ منتشر شد، در حکم پادزهر این نگاه است: چشم به نیمهٔ تاریک رؤیای آمریکایی دارد و راوی یک کابوس خاص آمریکایی است ـــ راوی دقیقه‌‌ای است که در آن ملّتی که خود را بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا می‌داند عقلش را از دست داد. این کتاب، در ضمن، ادگار لورنس دکتروف را در زمره‌ی برجسته‌ترین رمان‌نویسان آمریکا آورد: با رمان کتاب دنیل دکتروف هم در کنار جان آپدایک، فیلیپ راث و البته خود بلو در جایگاه یکی از وقایع‌نگاران اصلی قرن بیستم آمریکا قرار گرفت.

چهار پاره و یک آنتولوژی از پرترهٔ مجید نفیسی

تراشکاری فلز آینده

این کتاب طرحِ ایده‌هایی در چهار پاره از دیدارِ شعر مجید نفیسی است و البته از حواشی نامرئیِ چهره‌ی او. شاعری که علی‌رغم اهمیت پروژه‌ی شعری‌اش، مهجور مانده و کمتر از او حرفی به میان آمده است. رضا براهنی در طلا در مس ضمن بازخوانی مجموعه‌شعر در پوست ببر، نفیسی هژده‌ساله را فیگوری در میان موج‌نویی‌ها می‌داند و به آینده‌ی شعرش امید می‌بندد؛ اما از آن روز به این سو، با این‌که شعر او افق‌های دیگرگونی گشوده و در راه‌های نارفته‌ی بسیاری گام زده، هنوز در فضای انتقادیِ شعر امروز ایران ناخوانده و قدرنادیده است. متنی که پیشِ رو دارید، تلاشی‌ست در بازخوانی کارِ شاعری مجید نفیسی که در نهایت به آنتولوژی مختصری از شعرش ختم می‌شود. نویسنده درباره‌ی چند و چون آنتولوژی و نحوه‌ی برگزیدن شعرها در بخش مربوط سخن گفته است. این کتاب نخستین کتابی‌ست که مستقلاً دربارهٔ آثار  مجید نفیسی  نوشته شده است.

دربارهٔ کتاب‌ها

تحریریهٔ بارو

کتاب‌های کتابخانهٔ بابل و بارو رایگان و الکترونیک منتشر می‌شوند. خوانندگان می‌توانند نسخهٔ کاغذی کتاب‌ها را نیز از طریق ایمیل سفارش دهند. این کتاب‌ها پس از بررسی و سنجش کارشناسان کتابخانهٔ بابل و بارو پذیرفته شده است و در تحریریه برای انتشار آماده‌سازی شده است. نویسندگان و مترجمان می‌توانند آثار پیشنهادی خود را برای بررسی به ایمیل دریافت اثر ما بفرستند. این کتاب‌ها بدون سانسور منتشر می‌شود و حقوق آن در اختیار کتابخانهٔ بابل، بارو و پدیدآورندگان آثار است.

کلمات را شما جستجو کنید، متن ها را ما پیدا میکنیم.