روزن

مرسده امیرشاهی

دربارهٔ جلدِ وداع با اسلحه

وداع با اسلحه از مشهورترین رمان‌های همینگ‌وی و از مشهورترین ترجمه‌های نجف دریابندری به فارسی است. احتمالاً می‌توان گفت از مشهورترین طرح جلدهای مرتضی ممیز در زمینهٔ کتاب نیز هست، و احتمالاً سومین طرح جلد کتاب حرفه‌یِ ممیز است پس از طرح جلد شبنامه مجموعه شعر محمد زهری در سال ۱۳۲۷و طرح جلد از زمین تا کرهٔ ماه اثر ژول‌ورن به ترجمهٔ شخصی به نام خدادادی در سال ۱۳۳۷. می‌توان حدس زد که پس از این طرح جلد توجه ناشران و نویسندگان زیادی به کارِ محصص در کسوتِ طراحِ جلدِ کتاب جلب شده و کتاب‌های بعدی ـــ‌خصوصاً مجموعه‌هایی نظیرِ آنچه فرخِ غفاری سفارش داده‌ـــ در پیِ این سفارش از راه رسیده باشد. آنچه در تصویر می‌بینید روجلد چاپِ سومِ این اثر است.

سیمای سرباز پاکدل در فارسی

رمان طنز سیاسی شوایک سرباز پاک‌دل از مشهورترین آثار ادبی جهان است. سرباز شوایک با تمام خنده‌ای که برمی‌انگیزد تجسم روح مقاومت ملّت چک در برابر زور و قلدری است. ملّت چک هروقت در معرض فشار و سختی و زورگویی قرار می‌گیرد، به یاد سرباز پاکدل شوایک، ساخته و پرداختهٔ نویسندهٔ چک یاروسلاو هاشک می‌افتد. روجلد فارسی اثر طراحی و نقاشی بهروز غریب‌پور است که در سال ۱۳۶۳ منتشر شد. آیا ردی از طنز داستان در این جلد پیداست؟ بادکنک‌های دو رنگ بر زمینهٔ سفید ـــ‌یادآور پرچم جمهوری چک‌ـــ در کنار دیگر المان‌ها چه اثری بر مخاطب می‌گذارد؟

متن و تصویر