دفتر دوم بارو

دفتر دوم مجله بارو
در بخشی از کتاب «مواجهه»، میلان کوندرا، از دوستی حرف می‌زند. می‌نویسد: در زمانه‌ی ما، مردم آموخته‌اند که دوستی را ــ با لحن متکبرانه‌ی سلامت اخلاقی، حتی ــ تابع آن‌چه «عقیده» نام گرفته ببینند. پختگیِ بسیار لازم است تا بفهمیم که نظرهایی که برایشان جر و بحث می‌کنیم، چیزی بیش از فرضیات مطلوبمان نیستند. ضرورتاً ناکامل‌اند. احتمالاً گذرایند؛ و فقط اذهان محدود می‌توانند خود را معادل قطعیت یا حقیقت بدانند. درست برعکسِ وفاداری شکننده به یک اعتقاد، وفاداری به یک دوست یک فضیلت است. شاید تنها فضیلت؛ تنها فضیلتِ باقی مانده. این تعبیر از دوستی که فراتر از عقاید و منافع فردی می‌ایستد و شانه به شانه‌ی معرفتی برمی‌بالد که هیچ فردی را معادل حقیقت نمی‌داند، شاید همان شالوده‌ایست که بی آن، هیچ ستون و بارویی پابرجا نخواهد ماند. در زمانه‌ای که دوستی به فشردن دکمه‌ای و دشمنی با فشردن دکمه‌ای دیگر تثبیت می‌شود، به هنگامه‌ای رسیده‌ایم که این تنها فضیلت باقی‌مانده نیز در معرض تهدید است. این‌جاییم تا دوستی کنیم: با زبان‌های متفاوتِ یک جغرافیا، با فراز و نشیب تفکر در یک اقلیم، با سکوت و غریو بدن‌ها، در خانه و در غربت. رسم دوستی اما دل سپردن است، خودانتقادی‌ست، حق‌طلبی‌ست، پذیرش است و صبوری و ممارست. طلسم دروازه‌مان کلام کوچک دوستی است. دوستان تازه‌ای به جمعِ ما پیوسته‌اند و دوستان دیگری نیز در راهند. در این شماره، ستون‌های رسیده را یکی یکی بالا می‌بریم تا همدیگر را صبورانه پیدا کنیم.

 

سماع راست ◇ ابوذر کریمی

ترتیبِ طنطنات

 

امین حدادی  ◇ گزارش گمان‌شکن

تراشکاری فلز آینده

 

زبان‌های ایرانی ◇ امیر زمانی

تغییرات زبانی

 

آزاد عندلیبی ◇ +من

دیاسپورای محمود کیانوش

 

بوطیقای شهر ◇ بهزاد ملک‌پور

کانالیزه شدنِ میل در شهر

 

کسرا سعادت ◇ هاراکیری

آسانسور

 

خُرده‌بُرده ◇ محمدرضا پورجعفری

جُستاری در نام رضوانشهر

 

نیما جانمحمدی ◇ بی‌تن‌صدا

بداهه، ناپیدایی و فرم‌های فانی

 

پساپارسیّت ◇ سامان صمدی

دیباچه

 

داریوش آشوری ◇ جستار

دنیای هولناک بکت

 

تن‌های طاغی ◇  لی‌لا نیکان

من کیستم؟

 

مهدی استعدادی شاد ◇ فراغبال

طعمهٔ دام و دهان خوان هشتم

 

اهونور ◇  شکوفه محمدی

آیینِ اشک

 

فرشین کاظمی‌نیا  ◇ چه دانی بوک

داس

 

مشت خاکستر ◇  فرشته مولوی

تاریخِ تونل‌وحشتی و تکلیف امید

 

مانی پارسا ◇  ایران…

شمشیر در پرندگان

 

واتگر ◇ عباس سلیمی آنگیل

شتاب ساکن

 

علی اصغر حقدار ◇ ادبیات و مشروطیت

سرآغازهای مدرنیسم ادبی

 

آن انگشت اشاره ◇ مازیار اخوت

یادداشت اول

 

مژده الفت ◇ پاراگراف

هشتگ فراموشی

 

نیم‌فاصله ◇ نجمه موسوی پیمبری

لحظه‌ی بیست و یکم

 

رامین احمدی ◇ ققنوس در آینه

شمع‌های سوخته

 

دیروز، امروز، فردا ◇ وازریک درساهاکیان

سینمای همه‌جاگیر

 

یارعلی پورمقدم ◇ زبانزد

رعنا

 

بیناب ◇ بابک بیات

اشباح سرگردان پمپئی

 

نگین کیانفر ◇ زیر و بم

یک زنبور شاد

 

باغ‌های معلق ◇ آیدا مرادی آهنی

طریق نیما: نیمائیسم

 

علی شاهی ◇ کارتافیلیا 

کارتاگرام شماره‌ی دو

 

 شور فاصله ◇ امین بزرگیان

ستون نخست

 

مهرک کمالی ◇ قصه‌ی بقا

نقطه عطفی در داستان‌نویسی ایران

 

محسن یلفانی ◇  یار و دیار

«نابه‌هنجاری» یک رمان

 

 

نسیم خاکسار ◇ دور از مادر

دور از مادر، یله بر یال‌های پریشان اندوه

 

یادایاد ◇ سرور کسمایی

هدایت در کشان

 

سروش سیدی ◇ کائوسموتیکس

 تار و پود ◇ یاسمن اسماعیلی

معماری از نگاه کِرَفت

 

زهرا خانلو ◇ باروت 

اینجا یخ می‌خوریم

 

مهمانی سنگ◇ سهراب مختاری

معنا و استتارِ معنا در شعر پل سلان

 

 

 

بارو

از دفترهای دیگر

کلمات را شما جستجو کنید، متن ها را ما پیدا میکنیم.