دفتر هفتم بارو

دفتر هفتم مجله بارو
در آخرین دقایق دوم مرداد دفتر هفتم «بارو» پس از چند ماه وقفه منتشر می‌شود. از روزی که این مجله را با سر و رویی همچون مجلاتِ پدرانِ پدرانِ پدران در سپیده‌دمانِ مشروطه منتشر کردیم نویسندگانی از چهار نسل از درون و بیرون ایران گرد هم آمدند و هر کدام ستونی از ستون‌های بارو را ساختند تا بتوانیم امکانِ هم‌زیستی و هم‌نویسی در عینِ تفاوت‌ها و گاه اختلاف‌ها را در یک جمع تجربه کنیم ـــ تجربهٔ مجله‌ای با ساختار افقی و نویسنده‌محور تجربه‌ای دیگرگونه بود که پیش از آن سابقه‌ای نداشت؛ از سپیده‌دمانِ مشروطه تا واپسین سالِ قرنی که گذشت. مجله «مجله‌ای در پیشِ رو» بود و ماند و همچنان همین خصلت را حفظ کرده است. هم از این‌رو فراز و فرودها و شتاب و ایستادنای پیشِ رو نیز در بطنِ چنین تجربه‌ای‌ست. کوشیدیم در این چند ماه از تبدیلِ «بارو» به تجربه‌ای ناتمام و سپری‌شده ــ همچون تجربهٔ باروی نخستین در نیم‌قرن پیش ــ جلو بگیریم. کسانی بی سودای نام، بی ادعاهای آنچنانی، دست بر شانه‌مان گذاشتند و زمینهٔ فنّیِ انتشارِ دوبارهٔ بارو را در خانه‌ای فراهم کردند که هم از آغاز دیواربه‌دیوارش بود: کتابخانهٔ بابل. از بنِ جان از آنها سپاسگزاریم. نامشان را فراموش نمی‌کنیم. بارو با نشانی و دامنهٔ جدید به حیاتِ خود ادامه خواهد داد و متأثر از ژنومش به «پیشِ رو» خواهد نگریست نه «پشتِ سر». در این دفتر ستون‌های تازه‌ای به ستون‌های «بارو» اضافه شده است و در دفترهای پیشِ رو نیز اضافه خواهد شد. ستون‌هایی نیز در خاطرهٔ ثبت‌شدهٔ بارو باقی می‌مانند گرچه دیگر زیر این سقف نیستند. امیدواریم و می‌کوشیم که دیگر چنین وقفه‌ای در کار نیاید. به نیروی کسانی که کارشان از حرف و نامشان پیشتر می‌رود می‌کوشیم که تداومِ تاریخیِ یک ایدهٔ نیم‌قرنه را در فضای اینترنت محک بزنیم و کوتاه نیاییم. ستونِ ستون‌های در پیشِ روی «بارو» همچنان خوانندگانی خواهند بود که ردّ حضورشان را در میانِ صفر و یک‌های اینترنت تشخیص می‌دهیم، حتا اگر چهره‌شان را نتوانیم ببینیم. بارو بازگشته است...
جستار داریوش آشوری
 
شرق و غرب

 

 
مشت خاکستر فرشته مولوی
 
 
 
 
یا آن صالح نجفی
 
زندگی در جستجوی روایت
 
 
  
کارتافیلیا علی شاهی
 

 

 
نیلگون عبدی کلانتری
 
هویت، زبان، و معنا در «آینه‌های دَردار»
 
 
ققنوس در آینه رامین احمدی
 
پدران و پسران ۱

 

 
محبوبه موسوی دمادم
 
ابتذال، شوی کتاب

 

 

مازیار اخوت آن انگشت اشاره
 

حسن هاشمی میناباد مینه‌وو

 
مقبولیت زبانی در ترجمه

 

 
 
 
باروت زهرا خانلو
 
ورزای اصم

 

 
فراغبال مهدی استعدادی شاد
 

 
 
زبانزد یارعلی پورمقدم
 
 
 
نزدیک از دور احمد خلفانی
 
 
 
 
 
نگین کیانفر زیر و بم
 
فوتبالیست‌ها

 

 
 
نجمه موسوی پیمبری نیم‌فاصله
 
 
 
سروش سیدی کائوسموتیکس
 
 
 
پریسا رفائی هـ/حک
 
عقل زیردست و بخت زبردست

 

بارو

از دفترهای دیگر

کلمات را شما جستجو کنید، متن ها را ما پیدا میکنیم.